Услуги

 

В програмата са включени 40 часа теория и 31 часа кормуване

 

Часове по теория:

Понеделник и Четвъртък – 19:00 – 20:30

Вторник и Петък – 11:00 – 12:30

 

Обучението включва 2 модула :

Теоретично обучение – включва 40 учебни часа.

Обучението обхваща 2 теоретични модула :

– „Общо устройство на МПС“
– „Безопасност на движението по пътищата“

Лекциите се провеждат в учебния център на фирмата. Осигуряваме учебни помагала за самоподготовка.

 

Практическо обучение (управление на автомобил) – 31 учебни часа с учебен автомобил по ваш избор.

По изискване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След успешно издържан вътрешен изпит курсистът се явява на изпит пред ИААА.

 

Необходими документи :

  • Копие от диплома за завършено минимум основно образование
  • Актуална снимка – 2 броя
  • Лична карта

 

Провеждаме обучение и на английски!